Eindredactie


Het vertalen van moeilijk leesbare teksten, naar heldere, begrijpelijke taal vind ik leuk. Je straft mij niet met het verbeteren van een saai document of onpopulaire website.

Zo redigeerde ik een onderzoek over zwangerschapsdiscriminatie door het College voor de Rechten van de Mens en maakte ik het intranet van de Erasmus Universiteit Rotterdam weer leesbaar.

Geef mij je moeilijke materie, en ik maak het weer leuk.