Eindredactie


Het vertalen van moeilijk leesbare teksten naar heldere, begrijpelijke taal vind ik leuk. Ik zie altijd mogelijkheden voor verbetering in teksten die ik tegenkom op websites en in andere communicatiemiddelen. 

Zo redigeerde ik een onderzoek over zwangerschapsdiscriminatie door het College voor de Rechten van de Mens en maakte ik het intranet van de Erasmus Universiteit Rotterdam weer leesbaar.